Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của chữ phúc

Giá trị của chữ phúc

Phúc lộc an khang, phúc tài thịnh vượng

Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
Phúc sinh phú quý gia đình thịnh

Phúc sinh tài đức gia đình thịnh
Lộc đắc vinh hoa phú quý hưng

Giá trị của chữ phúc
Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc

Phúc thọ vô biên, lộc tài vô tận

Phúc như đông hải
Lộc tấn vinh hoa
Thọ tỷ nam sơn

Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc
Phúc dày nên thuở nhánh đơm hoa

Phúc lộc an khang, phúc tài thịnh vượng
Phúc mãn đường niên tăng phú quý

Phúc mãn đường niên tăng phú quý
Đức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc
Phúc lộc an khang

Bạn có thích chữ “PHÚC” tuyệt vời này không? Chúc bạn luôn có chữ “PHÚC” này nhé.
Văn Nhuận biên tập

Check Also

Giá trị của sự thay đổi

Giá trị của sự thay đổi đầu tiên

Hãy tập trung vào hiện tại để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho hiện tại và sự thay đổi trong tương lai càng tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến