Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của kỳ nghỉ

Giá trị của kỳ nghỉ

Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời

 Bạn không phải đi đâu đó để nghỉ ngơi. Chỉ cần bạn thay đổi thái độ, thì ngày nào cũng là ngày nghỉ của bạn.

Check Also

Cái bạn nghĩ nhiều nhất là cái bạn đạt được điều đó nhiều nhất

Giá trị của sự giàu có

Khi bạn nghĩ mình giàu có, bạn sẽ giàu có Để thấy mình thực sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến