Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của sự chấp nhận

Giá trị của sự chấp nhận

Bạn thường chấp nhận điều gì?

Chấp nhận là không đánh nhau
Đừng đánh nhau mà hãy chấp nhận nhau

Khi ai đó che trách bạn, hãy bình tâm lắng nghe – Khoan vội ngắt lời họ và biện hộ cho mình. Nếu lời chê trách ấy đúng – Đồng ý, xin lỗi và tìm xem bạn có thể làm gì để thay đổi.

Nếu lời chê trách ấy là sai – Vui vẻ nói: “Một ý hay, nhưng tôi có quan điểm riêng của mình”.

Check Also

Cái bạn nghĩ nhiều nhất là cái bạn đạt được điều đó nhiều nhất

Giá trị của sự giàu có

Khi bạn nghĩ mình giàu có, bạn sẽ giàu có Để thấy mình thực sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến