Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của sự kiên nhẫn

Giá trị của sự kiên nhẫn

Thành công nào cũng cần sự kiên nhẫn

Có khi nhẫn để bình an. Có khi nhẫn để thanh thang cõi lòng.
Có khi nhẫn để bình an. Có khi nhẫn để thanh thang cõi lòng.

Đắc nhẫn cơm lành

Có khi nhẫn để bình an
Có khi nhẫn để thanh thang cõi lòng

Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan

Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa

Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù

Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường

Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai

Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng

Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi

Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan

Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rơ ràng đúng sai

Bạn bè quan hệ nào ai
Có khi nhẫn để khinh người trọng ta

Xem ra cũng khó đó mà
Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần

Giá trị của sự kiên nhẫn
Bất cứ thành công nào cũng cần sự kiên nhẫn

Bất cứ hạt giống nào cũng cần thời gian để nảy mầm, đơm hoa và kết trái.

Đừng nôn nóng mong nhận được tức thì quả trái từ hành động tốt của bạn, mà hãy kiên nhẫn và chờ quả chín vào đúng lúc.
Văn Nhuận sưu tầm

Check Also

Giá trị của sự thay đổi

Giá trị của sự thay đổi đầu tiên

Hãy tập trung vào hiện tại để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho hiện tại và sự thay đổi trong tương lai càng tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến