Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của sự thay đổi đầu tiên

Giá trị của sự thay đổi đầu tiên

Đời thay đổi khi ta thay đổi – Vì vậy, sự thay đổi là điều cần thiết cho cuộc sống

Giá trị của sự thay đổi
Đời thay đổi khi ta thay đổi

Sự thay đổi là quy luật tự nhiên của cuộc sống.

Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn có thể làm hỏng hiện tại của bạn bằng cách lo lắng về tương lai.
Vì vậy, hãy tập trung vào hiện tại để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho hiện tại và sự thay đổi trong tương lai càng tốt đẹp hơn.
Văn Nhuận vừa sưu tầm vừa viết

Check Also

Cái bạn nghĩ nhiều nhất là cái bạn đạt được điều đó nhiều nhất

Giá trị của sự giàu có

Khi bạn nghĩ mình giàu có, bạn sẽ giàu có Để thấy mình thực sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến