Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của sự tĩnh lặng

Giá trị của sự tĩnh lặng

Tĩnh lặng giúp tôi nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn mình và mang lại sự bình an của cuộc sống

Tĩnh lặng giúp tôi nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn mình và mang lại sự bình an của cuộc sống
Tĩnh lặng giúp tôi nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn mình, tìm thấy vẻ đẹp và sự bình an của cuộc sống

Dù cho cuộc đời có thăng có trầm, tôi vẫn bình thản bởi tôi biết cách tĩnh lặng. Tĩnh lặng khiến tôi nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn mình và vẻ đẹp của cuộc sống. Trong tĩnh lặng, tôi đứng lùi lại và quan sát những ý nghĩ của mình. Tôi biết cách hướng suy nghĩ của mình theo hướng đúng và hiệu quả. Bằng cách mỗi ngày mới trong suy tưởng tĩnh lặng và rót vào tâm trí những suy nghĩ tích cực trong sáng, tôi dần dần dọn sạch tính hoài nghi yếm thế và sự ồn ào hỗn loạn bên trong tâm trí mình.

Check Also

Cái bạn nghĩ nhiều nhất là cái bạn đạt được điều đó nhiều nhất

Giá trị của sự giàu có

Khi bạn nghĩ mình giàu có, bạn sẽ giàu có Để thấy mình thực sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến