Home / GIÁ TRỊ SỐNG / Giá trị của tiết kiệm

Giá trị của tiết kiệm

Hôm nay bạn có tiết kiệm không?

Bạn có cần phải nói hết những gì có trong tâm trí bạn? Không ư? Vậy bạn hãy cắt bớt những gì không cần thiết và chỉ nói những điều cần nói với một tâm trạng nhẹ nhàng, chậm rãi. Nói ít, nói nhẹ nhàng, nói chậm rãi, thì tâm trí bạn cũng sẽ làm y như vậy.

Tiết kiệm là nói ít, nói nhẹ nhàng, nói chậm rãi, thì tâm trí bạn cũng sẽ làm y như vậy
Nói ít, nói nhẹ nhàng, nói chậm rãi, thì tâm trí bạn cũng sẽ làm y như vậy

Check Also

Cái bạn nghĩ nhiều nhất là cái bạn đạt được điều đó nhiều nhất

Giá trị của sự giàu có

Khi bạn nghĩ mình giàu có, bạn sẽ giàu có Để thấy mình thực sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến