Home / Tag Archives: Nụ cười

Tag Archives: Nụ cười

Giá trị của nụ cười

Bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống, nếu như bạn nở một nụ cười

Cuộc sống như một tấm gương, bạn cau mày thì nó cũng cau mày lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười với bạn

Read More »
Hỗ trợ trực tuyến